Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojima magistri edukacijske rehabilitacije i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.

Težom povredom smatrat će se osobito narušavanje ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti kao samostalne, a teža povreda je i svako narušavanje dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike koje ima teže značenje s obzirom na prirodu povrijeđene dužnosti, štetu i druge posljedice, te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.
Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa etike koje je lakšeg značenja.
Pobliže odredbe što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike utvrđuju se općim aktom Komore.