Magistri edukacijske rehabilitacije i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji su upisani u Imenike Komore istodobno su članovi Područnih Vijeća na području svoga radnog mjesta.

Područna vijeća će se formirati na način kako ih definira Statut nakon upisa edukacijskih rehabilitatora u Komoru.

 

I. Područno vijeće Komore čini:

 1. Grad Zagreb
 2. Zagrebačka županija
 3. Krapinsko-zagorska županija
 4. Sisačko-moslavačka županija
 5. Karlovačka županija.

I. Područno vijeće Komore ima sjedište u Zagrebu.

 

II. Područno vijeće Komore čini:

 1. Varaždinska županija
 2. Koprivničko-križevačka županija
 3. Međimurska županija
 4. Bjelovarsko –bilogorska županija.

II. Područno vijeće Komore ima sjedište u Koprivnici.

 

III. Područno vijeće Komore čini:

 1. Virovitičko-podravska županija
 2. Požeško-slavonska županija
 3. Brodsko-posavska županija
 4. Osječko-baranjska županija
 5. Vukovarsko-srijemska županija.

III. Područno vijeće Komore ima sjedište u Osijeku.

 

IV. Područno vijeće Komore čini:

 1. Primorsko-goranska županija
 2. Istarska županija
 3. Ličko –senjska županija.

IV. Područno vijeće Komore ima sjedište u Rijeci.

 

V. Područno vijeće Komore čini:

 1. Zadarska županija
 2. Šibensko-kninska županija,
 3. Splitsko-dalmatinska županija
 4. Dubrovačko-neretvanska županija.

V. Područno vijeće Komore ima sjedište u Splitu

 

Područna vijeća Komore odgovorna su za provođenje zaključaka i odluka tijela Komore na svojem području.

Rad Područnih vijeća Komore pobliže se određuje Poslovnikom o radu Područnih vijeća Komore.