1. Skupština Komore
 2. Upravni odbor Komore
 3. Predsjednik Komore
 4. Nadzorni odbor Komore
 5. Područna vijeća Komore
 6. Sud časti Komore
 7. Povjerenstva
  • Povjerenstvo za etiku
  • Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje
  • Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete
  • Povjerenstvo za usporedbu stručnih kvalifikacija i provjeru kompetentnosti
  • Povjerenstvo za privatnu praksu