Narodne Novine

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti NN 18/2022

Zakon o radu pročišćeni tekst zakona (NN 93/14, 127/17)

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu rada NN 18/2022

Zakon o socijalnoj skrbi NN 18/2022

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_148_2251.html

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju  (NN 24/2015)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/2014)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (nn 79/2019)