Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Nacionalna strategija izjadnačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020.godine

Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma

Državni pedagoški standard

Kurikularni dokumenti