službenik za informiranje doc.dr.sc. Zlatko Bukvić

komora.er@gmail.com

Elektronički postupci za upis

Propisi Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Napomena: Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.