Više o skupu Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije na:

http://www.drustvo-srp.si/