> Upitnik za članove

Molimo sve članove da obavezno ispune ovaj upitnik i tako provjere da li su dobili svu potrebnu dokumentaciju nakon upisa.

Rezultati ove ankete koristit će se u svrhu interne revizije.