Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih
i
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
organiziraju
XIV Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

http://erf.untz.ba/web/unapredenjekvalitetezivota/?fbclid=IwAR1Nm287htT_D7EvdGiSxVb-p7iMUYhhJIDTjcG4BJ6ovAqNaLWjGex-6gg