U ime Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i svih njezinih članova, zahvaljujem Predsjedniku Republike Hrvatske gospodinu Milanoviću na vremenu odvojenom za predstavljanje naše struke i spremnosti da posluša s kojim se izazovima svakodnevno susrećemo, a prije svega na koji način profesionalno obogaćujemo skrb za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. 

Posjet Predsjedniku Republike Hrvatske realiziran je od strane doc.dr.sc. Zlatka Bukvića u ugodnom društvu kolege Antuna Zupanca koji obnaša funkciju predsjednika naše partnerske strukovne organizacije SERH-a te prisustvo zaposlenika iz Ureda Predsjednika. Bila je to prilika da Predsjedniku uručimo prigodni poklon, djelo varaždinskog umjetnika.

Razgovarali smo o temama odgoja i obrazovanja na svim razinama, zdravstva i socijalne skrbi te mogućnostima koje u njima imaju djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom, ali i druge ranjive skupine za koje smo kao struka i društvo općenito odgovorni. Kroz konkretne primjere ukazali smo na napore koje ulažu naše kolegice i kolege u svakodnevnom radu u praksi, naši profesori s ERF-a, ulozi naših stručnjaka u civilnim nevladinim organizacijama. Neizostavno je bilo spomenuti nedostatak edukacijskih rehabilitatora u svim gore navedenim sustavima te potrebe sustavnog rješavanja njihovog obrazovanja, statusa i djelovanja. 

Upućujemo i na poveznicu https://www.predsjednik.hr/vijesti/predsjednik-milanovic-razgovarao-s-predstavnicima-saveza-edukacijskih-rehabilitatora-hrvatske/