https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/358

Edukacijski rehabilitator/edukacijska rehabilitatorica je stručnjak koji obavlja reguliranu, edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost u cilju unapređivanja funkcionalnih sposobnosti i razvoja individualnih potencijala, stjecanja akademskih i socijalnih znanja i vještina, profesionalnog osposobljavanja/rehabilitacije, unapređenja životnog okruženja i kvalitete života ciljane populacije.

Ciljana populacija edukacijskog rehabilitatora su djeca s neurorazvojnim čimbenicima rizika i simptomima rizika; djeca, mladi i odrasle osobe s: intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, ADHD-om, poremećajem iz spektra autizma (PSA), višestrukim teškoćama, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, teškoćama vizualne percepcije; slijepa, slabovidna i gluhoslijepa djeca, mladi i odrasli; kao i njihovo okruženje.

Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost obuhvaća probir ciljane populacije te utvrđivanje potreba za sveobuhvatnom podrškom; prevenciju sekundarnih teškoća i socijalnog isključivanja, procjenu razvojnih miljokaza,  funkcioniranja i potreba za podrškom, značajki životnog okruženja i kvalitete života te procjenu primjerenih oblika edukacijsko-rehabilitacijskih programa i rehabilitacijske tehnologije (AT) za ciljanu populaciju u svim područjima rada. Nadalje, metodiku rada edukacijskog rehabilitatora u poučavanju djece i učenikaizradu i provođenje individualiziranih edukacijsko rehabilitacijskih planova i programa za ciljanu populaciju i životno okruženje u svim područjima rada, savjetovanje vezano uz ciljanu populaciju, te evaluaciju  svih načina djelovanja.

Područja rada edukacijskih rehabilitatora su rana intervencija u djetinjstvu, odgoj i obrazovanje, osposobljavanje za život i rad, profesionalna rehabilitacija, zapošljavanje i stanovanje, treća životna dob te tranzicije/prijelazi unutar i između sustava (podrške).

U odnosu na uže socijalno okruženje ciljane populacije, u fokusu edukacijskih rehabilitatora su intervencije, edukacije, savjetovanja i podrška obiteljskom sustavu, skrbnicima/udomiteljima, intervencije i edukacije u vršnjačkom okruženju, kao i informiranje, edukacije i savjetovanje različitih stručnjaka, pomoćnika i poslodavaca iz okruženja ciljane populacije.

Važan aspekt rada edukacijskih rehabilitatora je analiza i kreiranje postupka i preporuka za unapređenje procesa inkluzije te razvoj suvremenih modela i programa podrške ciljanoj populaciji u zajednici.

Edukacijski rehabilitatori rade sa svim dobnim skupinama ciljane populacije u sustavu odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, civilnog sektora te samostalnoj djelatnosti.