U kontekstu trenutnih zbivanja i pokrenute peticije edukacijskih rehabilitatora o pristupima i "liječenju" poremećaja iz spektra autizma te mogućoj štetnosti neprofesionalnog i neetičnog postupanja, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora izdaje sljedeće  Priopćenje za stručnu i zainteresiranu javnost