Poštovane kolegice i kolege,

Sukladno Zakonu o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti potrebno je uskladiti Statut sa zakonskim odredbama.

U prilogu je prijedlog sadržaja HKER prijedlog Statuta 2022., a Vas pozivamo da u formi word dokumenta svoje komentare i prijedloge dostavite elektronskom poštom na komora.er@gmail.com ili putem online obrasca https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4-honHSka_oGKJV1z3SNzskodgV1X78l55j4PJDmoXncvmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 do 10. siječnja 2023.