Poštovane kolegice i kolege!
Predavanje o instrumentu Melba održat će kolegice Olgica Jukić i Tatjana Kovačić, 13. rujna 2023. u 18:30. Predavanje možete pratiti na poveznici
Nakon predstavljanja instrumenta, anketnim upitnikom članovi HKER će odlučiti hoće li Melba ostati za edukaciju i licenciranje u domeni edukacijske rehabilitacije ili ćemo prepustiti i ostalim profesijama.
Edukacija za licenciranje planira se za Melba (basic) 3.-5.10.2023. i MelbaSL 6.10.2023.