HKER obrazac dostave realiziranih bodova i stručnog usavršavanja.docx

HKER upute za slanje potvrda realiziranog stručnog usavršavanja 2022.docx

HKER Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku usavršavanja ...2018.pdf 

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora 2012. 

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora 2014.