Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo članice i članove Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora da iskažu interes i dostave prijavu za rad u: