Potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

UPUTE ZA UPIS U HRVATSKU KOMORU EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

Uz Zahtjev za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu presliku diplome završenog temeljnog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu (ili original na uvid)
 2. ovjerenu presliku diplome najvišeg stupnja obrazovanja (ili original na uvid)
  rješenje o od sudskog vještaka ovjeren prijevod dokumenata o završenom obrazovanju
  formalnom priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
  rješenje Komore o sukladnosti inozemne obrazovne kvalifikacije s onom koja se stječe u Republici Hrvatskoj
 3. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili izjavu da nije bio/bila obveznik polaganja stručnog ispita,
 4. izjavu o poštivanju odredaba Kodeksa etike edukacijskih rehabilitatora
 5. presliku domovnice,
 6. presliku radne knjižice (za one koji su je posjedovali prije ukidanja) ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. presliku isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica),
 8. dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka rješavanja zahtjeva (upisnina).
 9. osobno potpisanu privolu za objavljivanje na mrežnoj stranici privola

Prema odluci o privremenoj visine upisnine, članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora upisnina je jednokratno 300,00 kn, za privatnu praksu 800,00 kn..

Osnovni podaci za uplatu upisnine:

IBAN HR5423600001102266561
Svrha uplate Upisnina u HKER

Osnovni podaci za uplate članarine

50,00 kn mjesečno;  50,00 kn za privatnike; 20,00 kn umirovljenici

IBAN HR5423600001102266561
Svrha uplate Broj licence i mjesec za koji se plaća članarina.

Primjer uplatnice

Ukoliko plaćate preko plaće obavezno predati u svoje računavodstvo obrazac suglasnosti, isti onaj koji šaljete u HKER kod upisa. S obavijesti o upisu dobivate broj licence koji obavezno dostavite svom računovodstvu. Kod uplate članarine obavezno napisati broj licence.

Plaćanje članarine započinje danom rješenja o upisu.

O promjeni podataka član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni edukacijski rehabilitori dužni su redovito plaćati članarinu. Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu.

Zahtjev za promjenom podataka

E – POSTUPAK

 • Ispuniti obrasce i vlastoručno potpisati.
 • Obrasce i skenirane dokumente poslati na e-poštu komora.er@gmail.com
 • Ovjerenu kopiju diplome poslati poštom na dole navedenu adresu  ili donijeti na uvid osobno u prostore ureda Turinina 8/4 Sopot, Zagreb

VAŽNA OBAVIJEST
 
Šaljete na adresu:
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb