Skupština Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora uz Prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, na Sjednici odžanoj 27.12.2022. donosi Odluku o visini članarine za 2023. godinu.

Članarina za zaposlene edukacijske rehabilitatore iznosi 7,00 eura mjesečno.

Članarina za umirovljene edukacijske rehabilitatore iznosi 3,00 eura mjesečno.

Članarina za edukacijske rehabilitatore zaposlene u inozemstvu iznosi 84,00 eura godišnje, plaćanje jednokratno.

IBAN za uplatu članarina HR5423600001102266561
Svrha uplate Broj člana i mjesec za koji se plaća članarina.

Ukoliko uplate članarina vršite ustezanjem od plaće, u računovodstvo poslodavca obavezno predajte obrazac suglasnosti, isti onaj koji šaljete u HKER kod upisa. Kod uplata članarina nužno je napisati broj odobrenja za samostalni rad ili članski broj iz obavijesti o upisu. 

Plaćanje članarine započinje danom rješenja o upisu.

O promjeni podataka član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni edukacijski rehabilitori dužni su redovito plaćati članarinu.