Poštovani članovi i članice Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, 

u veljači 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 18/22). Tim istim Zakonom institut odobrenja za samostalan rad (licenci) zamijenjen je institutom priznavanja prava na obavljanje djelatnosti. Za razliku od odobrenja za samostalan rad, pravo na obavljanje djelatnosti se sada izdaje bez vremenskog ograničenja. Obzirom da su promijenjeni uvjeti za stjecanje prava na obavljanje djelatnosti, postupak je bilo nužno odvojiti od postupka upisa te zbog potrebe pribavljanja podataka iz evidencija drugih tijela, on sada traje nešto duže.

Edukacijski rehabilitatori koji su stekli pravo na obavljanje djelatnosti temeljem ranije važećeg Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine broj 124/11, 16/19), stupanjem na snagu novog Zakona smatraju se ovlaštenim edukacijskim rehabilitatorima. To u prijevodu znači da svi članovi Komore koji su u trenutku stupanja na snagu novog Zakona imali važeće odobrenje za samostalan rad, ovlašteni su i imaju trajno priznato pravo na obavljanje djelatnosti bez obzira na istek odobrenja za samostalan rad. Komora će svim članovima koji još nisu dobili svoja riješenja izdati rješenje o priznatom pravu na obavljanje djelatnosti u narednom periodu. O vremenu i načinu preuzimanja istog članovi će biti naknadno obaviješteni.

Obveza stručnog usavršavanja članova i dalje postoji te će se Pravilnikom o stručnom usavršavanju ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora odrediti razdoblje provjere stručnosti. Unatoč trajnosti priznavanja prava na obavljanje djelatnosti, Komora temeljem Zakonom povjerenih javnih ovlasti ima pravo i obvezu odlučiti o prestanku prava na obavljanje djelatnosti u slučaju neispunjenja obveze stručnog usavršavanja. Članovi su obvezni dokazati da zadovoljavaju obvezu stručnog usavršavanja, ali ne podnose zahtjeve za obnovom prava na obavljanje djelatnosti, kao što je to bio s odobrenjima za samostalan rad. 

U ovom trenutku molimo Vas za strpljenje i razumijevanje, Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje koje se između ostaloga bavi i bodovanjem usavršavanja, formirano je i krenulo je s radom. Bit će potrebno jedno razdoblje dok se svi ovi procesi ne optimiziraju i u tom vremenu članovi nažalost neće moći dobiti povratne informacije o prikupljenim bodovima. O svim promjena u vezi ovih pitanja članovi će biti pravovremeno obaviješteni. 

U slučaju nedoumica i pitanja, molimo da nam se obratite putem maila ured@hker.hr

Zahvaljujemo se na razumijevanju i strpljenju, 

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora