Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

HRVATSKA KOMORA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA (HKER)

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija edukacijskih rehabilitatora u Republici Hrvatskoj koja se brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Komora ima status pravne osobe s javnim ovlastima.

Sjedište Komore je u Zagrebu.

Tijela Komore su Skupština, Nadzorni odbor, Upravni odbor, Sud časti, predsjednik i druga tijela utvrđena statutom.

Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava, način odlučivanja i dužnosti tijela Komore uređuju se statutom i drugim općim aktima Komore.