Odluku o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora, Hrvatski je sabor donio 26. siječnja 2018. godine. Ovaj posebni datum obilježava se u spomen na dan kada je preminuo profesor Tomislav Špoljar, čija je važna uloga u razvoju podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Hrvatskoj ostavila trajan pečat. Profesor Špoljar početkom je 20. stoljeća u Varaždinu pokrenuo osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju. Kao jedan od rezultata njegovog rada, 1963. godine osnovana je Visoka defektološka školu pri Sveučilištu u Zagrebu. U to vrijeme, ova je škola bila prva i jedina visokoškolska ustanova za sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije (tada defektologije) u Hrvatskoj, ali i u cijeloj tadašnjoj državi. Visoka defektološka škola kasnije je promovirana u Fakultet, a profesor Špoljar preuzeo je ulogu prvog dekana. Njegova predanost razvoju edukacijske rehabilitacije ostavila je dubok trag, a Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora predstavlja priznanje i sjećanje na njegovu iznimnu ulogu u unapređenju obrazovanja i podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u Hrvatskoj.

Nastavljajući viziju profesora Špoljara, generacije edukacijskih rehabilitatora stvorile su struku koja je danas zakonski regulirana, koja djeluje u više sustava, u njima je  nezaobilazna, te je prva promovirala ideju integracije, inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom. Uz sve te činjenice, danas naša struka nije priznata do razine koju zaslužuje i suočavamo se sa novim izazovima na koje odgovaramo u skladu s duhom vremena u kojem živimo. Edukacijski rehabilitatori imaju znanje, iskustvo i želju za prikupljanjem novih znanja koja koriste u svakodnevnom radu. Bazična ideja naše struke još je uvijek vrlo živa i imamo snage da je ponovno uzdignemo do razine na koju pripada.

Upravo je 1. ožujka, kao Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora, jedinstvena prilika da se okupimo, pričamo o našoj struci i  upoznajemo širu javnost s našom vizijom, misijom i ulogom koju imamo u društvu.   

Povodom toga, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora održala je prigodnu svečanost 1. ožujka 2024. godine u prostoru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (Program događanja)

Snimku svečanosti možete pogledati na Youtube kanalu Komore preko poveznice: https://youtube.com/live/R7nlAXqxC90?feature=share

Čestitamo Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora!