Učiteljski fakultet Zagreb pokreće proces izmjena i dopuna postojećih studijskih programa učitelja primarnog obrazovanja. U planu je i izrada novoga integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskoga smjera Učiteljski studij: smjer inkluzivno obrazovanje. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uputio je Komori dopis u kojem traži mišljenje o programu kojemu je svrha: (citat) "Svrha predviđenog novog studijskog smjera bila bi osiguravanje dodatnih kompetencija budućim učiteljima razredne nastave, odnosno magistrima primarnog obrazovanja, za kreiranje inkluzivnog ozračja u razrednoj nastavi i korištenje primjerenih individualiziranih postupaka za učenike kojima je Rješenjem određeno školovanje po redovitom programu uz individualizirane postupke, redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, te redovnom ili posebnom programu uz individualizirane postupke u posebnim razrednim odjelima.
Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora dalo je mišljenje o navedenom prijedlogu.