Datum održavanja

Organizator

Kategorizacija i naziv skupa

Dodijeljeni bodovi

11.1.2023.

AZOO ŽSV

Županijsko stručno vijeće stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila

4

9.-10.2.2023.

Mali dom

Komunikacijski sustavi u radu s osobama s višestrukim teškoćama

8

27.-28.1.2023.

Libertas, međunarodno sveučilište

Rehabilitacija slušanja i govora: integralni pristupi i postupci u rehabilitaciji djece s teškoćama sluha, slušanja, govora i jezika

9

11.1.2023.

AZOO, Podravsko sunce

Županijsko stručno vijeće stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila Koprivničko-Križevačke županije

4

1.2.2023.

Centar Dar

Depresija u djece i adolescenata

2

16.-19.2.2023.

Društvo defektologa Srbije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Stručno naučna konferencija s međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2023“

4 pasivno

5 poster

6 oralnu i

7 pozvano / radionica

22.2.2023.

Centar Dar

Mindfulness za djecu i adolescente

5

16.1.2023.

COO Vinko Bek

Važnost utjecaja samopoštovanja/samopouzdanja na stres i prevencija izgaranja na poslu

2

30.1.2023.

COO Vinko Bek

Osobne teškoće djece i razvoj samopouzdanja u ostvarivanju životnih ciljeva

2

17.2.2023.

Mali dom Zagreb

Osnovni elementi procjene u novorođenačkoj dobi

1

28.2.2023.

Mali dom Zagreb

Pregled inkluzivnih umjetničkih projekata kroz povijest Malog doma / Male kuće

1

8.2.2023.

ŽSV OŠ Voštarnica – Zadar

Županijsko stručno vijeće učitelja edukacijskih rehabilitatora u posebnim ustanovama Zadarske županije

2

27.1.2023.

UERGZIZŽ

Osnaživanje edukacijskih rehabilitatora za izazove radnog mjesta

2

17.2.2023.

UER OS

Blok predavanja Uloga edukacijskog rehabilitatora u sustavu zdravstva kroz procese procjene, terapije, praćenja, tranzicije i prilagodbe; Igra tišine

2

20.2.2023.

ŽSV COO Čakovec

Županijsko stručno vijeće učitelja, nastavnika i stručnih suradnika edukacijskih rehabilitatora Međimurske županije       

4

27.3.2023.

ASK Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti

Autizam i mentalno zdravlje

4 pasivno

5 poster

6 oralnu i

7 pozvano / radionica

16.2.2023.

Udruga Igra za pružanje ER i Psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Uvod u rad s asocijativnim kartama

4

22.2.2023.

Udruga Igra za pružanje ER i Psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Upotreba asocijativnih karata u savjetodavnom radu     

5

14.-17.2.2023.

Centar za zdravlje mladih, Grad Zagreb…

II. zagrebački simpozij mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem „Nevidljive granice: Rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja

4 pasivno

5 poster

6 oralnu i

7 pozvano / radionica

13.2.2023.

Hrvatska udruga za epilepsiju sa suorganizatorima

Živjeti s epilepsijom

3 pasivno

4 poster

5 oralnu i

6 pozvano / radionica

9.3.2023.

MŽSV CZOO Rijeka

Međužupanijsko stručno vijeće edukacijskih rehabilitatora, nastavnika i stručnih suradnika u srednjim školama i domovima Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija i Istarska županija

4

28.2.2023.

Centar Liče Faraguna

Aktiv

1

18.2.2023.

MŽSV SSŠ Vinkovci

MŽSV za nastavnike u odgoju I obrazovanju učenika s teškoćama za strukovne kvalifikacije u svim obrazovnim sektorima za 10., 11., 12., 14. i 16. županiju

4

11.-12.2.2023.

Teniski klub Travnjak i Daj 5

Učinkovite metode rada s osobama s poremećajima iz spektra autizma

9

17.-18.2.2023.

Timko

PODD – osnovna edukacija, područje potpomognute komunikacije

9

31.1.2023.

ŽSV Varaždinske županije: predmetno područje Edukacijski rehabilitatori

Županijsko stručno vijeće učitelja i stručnih suradnika edukacijskih rehabilitatora Varaždinske županije

2

1.3.2023.

Vitezovi osmeha, Novi Sad

Obrazovanje i profesionalna rehabilitacija slijepih osoba u svjetlu aktualnog društvenog momenta

4 pasivno

5 poster

6 oralnu i

7 pozvano / radionica

1.3.2023.

HKER

Mogućnosti i potencijali edukacijske rehabilitacije u odnosu na izazove profesije i potrebe društva

2

1.3.2023.

Centar DAR

Samoozljeđivanje u adolescenciji: „rat“ u glavi, rane na tijelu

2

23.2.2023.

CZR Zagreb, podružnica Sloboština – DV Potočnica

Izazovi suvremenog roditeljstva

2

22.3.2023.

CZR Zagreb, podružnica Sloboština – Tribina Grada Zagreba

Izazovi suvremenog roditeljstva

2

veljača-lipanj 2023.

Centar za psihodramu i Udruga za integrativnu dječju psihoterapiju

EBTS Program edukacije s ciljem stabilizacije traumatizirane djece i obitelji

13

20.-25.3.2023.

Udruga Prostor EMAncipacije

BUDI dobra, dobar, DOBRO – konferencija o dobrobiti, osobnom i profesionalnom razvoju

3 pasivno

4 poster

5 oralnu i

6 pozvano / radionica

22.2.2023.

Centar za autizam Osijek

Važnost spolne edukacije osoba s poremećajima iz spektra autizma

2

15.2.2023.

ŽSV OŠ Voštarnica – Zadar

Županijsko stručno vijeće učitelja edukacijskih rehabilitatora u posebnim ustanovama Zadarske županije

2

15.2.2023.

CZR  Zagreb, DJ Organizirano stanovanje

Na krilima promjena

2

15.3.2023.

CZR Zagreb, Sloboština

Važnost spolne edukacije mladih s teškoćama u razvoju

2

23.3.2023.

Mali dom Zagreb

Edukacijska procjena na dnevnom programu

1

13.2.2023.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ujednačavanje kriterija vještačenja

3 pasivno

4 poster

5 oralnu i

6 pozvano / radionica

7.2.2023.

Mali dom Zagreb

Kreativne terapije u radu s djecom i odraslima s invaliditetom

3 pasivno

4 poster

5 oralnu i

6 pozvano / radionica

veljača 2023.

COO Šubićevac

Analiza nepoželjnih ponašanja 1,2,3

9

18.-19.1.2023.

OŠ Josipa Matoša

Edukacija – Primijenjena analiza ponašanja

9

28.3.2023.

Centar Liče Faraguna

Aktiv

1

28.2.2023.

Centar za autizam Zagreb

Razred A: Uključivanje i podrška učenicima s poremećajima iz spektra autizma u redovnim osnovnim školama

3 pasivno

4 poster

5 oralnu i

6 pozvano / radionica

22.2.2023.

COO Velika Gorica

Digitalni alati kao pomoć u edukaicjsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

1

23.2.2023.

SERPO

Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja

2

4.-5.3.2023.

ABA Edukacija

Procjena (VB-MAPP) i određivanje funkcionalnih i mjerljivih ciljeva

9