Poštovani,

Kategorizaciju stručnog skupa, edukacije, seminara i svih drugih oblika kontinuiranog usavršavanja koji organizirate možete zatražiti preko sljedeće poveznice:

HKER zahtjev za kategorizaciju

HKER obrazac za podatke izrade računa

Kategorizacija i bodovanje organiziranih usavršavanja važno je članovima HKER-a,

koji sudjelovanjem i dobivanjem bodova dokazuju svoj kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje.