Poštovane kolegice i kolege!

Predstavljamo Vam Etički kodeks i pozivamo na elektronsko glasanje putem linka koji će Vam biti dostavljen na Vaše individualne kontakt adrese elektroničke pošte.

Etički kodeks

Svim članovima Komore koji su radili na tekstu Etičkog kodeksa i članovima Povjerenstva zahvaljujem na angažmanu i doprinosu!

 

S poštovanjem,

doc.dr.sc. Zlatko Bukvić