Raspored usavršavanja u organizaciji Komore:

Predavanje 26. listopada 2021.

Predavanja 28.9.2021.pdf

Predavanje 27. svibnja 2021.

Kategorizirana usavršavanja drugih organizatora

Kategorizacija stručnih usavršavanja 1.-4.2021.pdf

Kategorizacija usavršavanja do 31.8.2021.pdf

Izmjene i dopune pravilnika o bodovanju-2018.pdf

Upišite svoje prijedloge tema za 2021. godinu:

PRIJEDLOZI TEMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA