HKER obrazac dostave realiziranih bodova i stručnog usavršavanja.docx

HKER upute za slanje potvrda realiziranog stručnog usavršavanja 2022.docx

HKER tablica bodovanih usavršavanja do 30.11.2022.pdf

HKER bodovana usavršavanja za cijelu 2022

HKER Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku usavršavanja ...2018.pdf