Upravni odbor Skupštine

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.Upravni odbor Komore ima 9 članova, a bira ih Skupština na način da predsjednik i zamjenik predsjednika Komore te predstavnici osnivača (2) ulaze u sastav Upravnog odbora po položaju, a ostalih 5 članova bira Skupština između preostalih članova Skupštine.
Predsjednik Komore po položaju je predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor Komore obavlja slijedeće poslove:

 • izvršava odluke Skupštine,
 • priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu,
 • predlaže Skupštini kandidate za članove Nadzornog odbora Komore, članove Povjerenstva za etiku Komore i za članove Suda časti Komore,
 • obavlja poslove propisane Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,
 • osniva stručna povjerenstva,
 • priprema i usklađuje rad stručnih povjerenstava Komore,
 • priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i prijedloge drugih općih akata Komore,
 • donosi pravilnike i druge opće akte Komore,
 • obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,
 • obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,
 • nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore,
 • donosi odluke o cijenama usluga Komore,
 •  izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,
 •  donosi odluku o brisanju člana iz Registra članstva,
 •  potiče stručno usavršavanje članova Komore,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2016-2020. članovi Upravnog odbora su:

doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar, predsjednica
Marina Robotić prof.def., zamjenica predsjednice
Dubravka Vajdić prof.def., članica i predstavnica Saveza edukacijskih rehabilitatora
mr.sc. Renata Vragović, članica
doc.dr.sc. Sonja Alimović, članica i predsjednica Povjerenstva za stručno usavršavanje
Željka Šemper prof.def, članica
Snježana Šulentić dipl.defektolog-nastavnik razredne nastave, članica 

Predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u postupku imenovanja)

 

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561