Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru ovlasti Komore.Predsjednik Komore obavlja sljedeće poslove:

 • saziva i predsjedava Skupštinom,
 • predstavlja i zastupa Komoru,
 • potpisuje ugovore koje sklapa Komora,
 • podnosi zahtjeve Sudu časti Komore za pokretanje disciplinskog postupka,
 • predlaže Upravnom odboru kandidate za članove Suda časti Komore,
 • predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija
 • koje su u skladu s politikom Komore,
 • daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,
 • vodi ured Komore,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, te
 • poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

Predsjednica Komore doc.dr.sc. Ljiljana Pintarić Mlinar

mandatno razdoblje od 2016. do 2020.

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog
izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri
predsjednik.
Zamjenica predsjednice Komore u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je  Marina Robotić, prof.def.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561