Povjerenstva Komore

Stalna Povjerenstva Komore su:

 1. Povjerenstvo za etiku,
 2. Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje,
 3. Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete.

Povjerenstvo za etiku:

 • priprema nacrte izmjena i dopuna Etičkog kodeksa edukacijskih rehabilitatora,
 • prati i nadzire provođenje pravila etike u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihovog kršenja,
 • razmatra prijedloge i problematiku stručnih povjerenstava koje je osnovao Upravni odbor,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor.

Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje:

 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost,
 • daje prijedlog sadržaja plana i protokola za provođenje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnoga i trajnog usavršavanja članova Komore,
 • izrađuje prijedlog kategorizacije oblika trajne izobrazbe,
 • razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev tijela Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete:

 • izrađuje prijedlog liste članova Komore koji će provoditi stručni nadzor i kontrolu kvalitete,
 • donosi stručne kriterije prema kojima će se provoditi stručni nadzor i kontrola
  kvalitete,
 • izrađuje godišnji plan stručnog nadzora i kontrole kvalitete,
 • vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja u edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,
 • vodi evidenciju o provedenome stručnom nadzoru i predloženim mjerama,
 • sastavlja godišnje izvješće o stručnom nadzoru i kontroli kvalitete,
 • izrađuje prijedlog Pravilnika o stručnom nadazoru,
 • koordinira provođenje stručnog nadzora i kontrole kvalitete s inspekcijom
  nadležnog ministarstva,
 • u slučaju sumnje u neprimjereno stručno djelovanje članova Komore, predlaže
  predsjedniku Komore pokretanje disciplinskog postupka pred Sudom časti
  Komore,
 • svoj rad koordinira s ostalim tijelima Komore,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561