Područna vijeća

Magistri edukacijske rehabilitacije i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji su upisani u Imenike Komore istodobno su članovi Područnih Vijeća na području svoga radnog mjesta.

Područna vijeća će se formirati na način kako ih definira Statut nakon upisa edukacijskih rehabilitatora u Komoru.

I. Područno vijeće uključuje članove Komore s područja:

1. Grada Zagreba
2. Zagrebačke županije
3. Krapinsko-zagorske županije
4. Sisačko-moslavačke županije
5. Karlovačke županije

I. Područno vijeće ima sjedište u Zagrebu.

II. Područno vijeće uključuje članove Komore s područja:

1. Varaždinske županije
2. Koprivničko-križevačke županije
3. Međimurske županije
4. Bjelovarsko-bilogorske županije

II. Područno vijeće ima sjedište u Koprivnici.

III. Područno vijeće uključuje članove Komore s područja:

1. Virovitičko-podravske županije
2. Požeško-slavonske županije
3. Brodsko-posavske županije
4. Osječko-baranjske županije
5. Vukovarsko-srijemske županije

III. Područno vijeće ima sjedište u Osijeku

IV. Područno vijeće uključuje članove Komore s područja:

1. Primorsko-goranske županije
2. Istarske županije
3. Ličko-senjske županije

IV. Područno vijeće ima sjedište u Rijeci.

V. Područno vijeće uključuje članove Komore s područja:

1. Zadarske županije
2. Šibensko-kninske županije
3. Splitsko-dalmatinske županije
4. Dubrovačko-neretvanske županije

V. Područno vijeće ima sjedište u Splitu.

Područna Vijeća biraju delegate Skupštine u skladu sa Poslovnikom o radu Područnih vijeća i Statutom.
Područna Vijeća odgovorna su za provođenje zaključaka i odluka Tijela Komore na svojem području.
Rad Područnih Vijeće pobliže se određuje Poslovnikom o radu Područnih Vijeća.

Područna vijeća imaju sljedeće zadatke:

  • suorganiziraju stručno usavršavanje članova svojeg područja, a u koordinaciji s Povjerenstvom za edukaciju i trajno usavršavanje,
  • razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi prosljeđuju Upravnom odboru Komore,
  • predlažu Upravnom odboru plan potreba za svoje područje,
  • svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore,
  • biraju delegate za skupštinu Komore iz svojih područnih vijeća sukladno čl. 13 Statuta.
  • obavljaju i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore, odnosno one koje im povjeri Skupština ili Upravni odbor Komore.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561