Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,
  • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
  • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
  • ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

U mandatnom razdoblju 2016 – 2020. članovi Nadzornog odbora su:

Marija Škes, mag.rehab.educ., predsjednica 
Edita Štok, mag.rehab.educ., zamjenica predsjednice
Jasna Primorac, mag.rehab.educ., članica

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561