Upis članova

Upis članova

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora poziva na upis članova… Više...
Ustroj komore

Ustroj komore

Saznajte sve o ustroju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.… Više...
1 2

Dokumenti

Obrasci

Zahtjev za učlanjenje u HKER (HKER-01)
Zahtjev za upis u imenik magistara edukacijske rehabilitacije koji obavljaju privatnu praksu (HKER-02)
Zahtjev za pristup informacijama (HKER-03)
Suglasnost o članarini (HKER-04)
Izjava o etici (HKER-05)
Zahtjev za kategorizaciju stručnog skupa (HKER-06)

Upute uz obrazac HKER-01

Propisi Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKER-a
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora Pravilnik o radu ureda HKER-a
Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a
Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora
Pravilnik o iskaznici člana komore
Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
Pravilnik o radu stalnih povjerenstava
Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Katalog informacija Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
Odluka o privremenoj visini upisnine, članarine i ostalih davanja HKER-a
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Zakoni

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11)
Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)

Zakon o socijalnoj skrbi pročišćeni tekst zakona  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) na snazi od 01.01.2018

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12)

Pravilnici

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90)

Ostali dokumenti

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine
Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma

Državni pedagoški standard

Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
Zagreb
Tel: 091 45 40 054
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preseljenje ureda u tijeku u privremeni ured Velika Gorica p.p.

Zagrebačka 90, 10 410 Velika Gorica

uredovno vrijeme  za stranke od pon.-do pet. 12,00-14,00 sati

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561

Kontaktirajte nas