Provjera stanja bodova

 Članstvo Komore

Članovi Komore su magistri i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji na području Republike Hrvatske obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost.

Od 7. svibnja 2012. godine započeo je upis magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora.

Potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

e-upis

Nakon ispunjavanja ovih obrazaca slijedite upute za upis u daljnjem tekstu.

Na svim dokumentima koje ispunjavate nalazi se i treba ostati službena adresa na kojoj je registrirana Komora. Sve dokumente slati na adresu privremenog ureda.

Odluka o visini članarine

Zahtjev za privremeno oslobađanje od članarine

Odluka Upravnog odbora

ERF -Dopunske mjere Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

Stručne kvalifikacije inozemna diploma - ustanove socijalne skrbi

Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 

 

 

UPUTE ZA UPIS U HRVATSKU KOMORU EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

Uz Zahtjev za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.ovjerenu presliku diplome završenog temeljnog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu (ili original na uvid)

2.ovjerenu presliku diplome najvišeg stupnja obrazovanja (ili original na uvid)

rješenje o od sudskog vještaka ovjeren prijevod dokumenata o završenom obrazovanju

formalnom priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

rješenje Komore o sukladnosti inozemne obrazovne kvalifikacije s onom koja se stječe u Republici Hrvatskoj

3.presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili izjavu da nije bio/bila obveznik polaganja stručnog ispita,

4.izjavu o poštivanju odredaba Kodeksa etike edukacijskih rehabilitatora

5.presliku domovnice,

6.presliku radne knjižice (za one koji su je posjedovali prije ukidanja) ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

7.presliku isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica),

8.dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka rješavanja zahtjeva (upisnina).

Prema odluci o privremenoj visine upisnine, članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora upisnina je jednokratno 300,00 kn.

 

Osnovni podaci za uplatu upisnine:

RAČUN  ILI

IBAN PRIMATELJA

2360000- 1102266561

HR5423600001102266561

MATIČNI BROJ KOMORE

2857383

OIB KOMORE

42437000303

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA

00

POZIV NA BROJ ODOBRENJA

 

 Osnovni podaci za uplate članarine

 50,00 kn mjesečno;  75,00 kn za privatnike; 20,00 kn umorovljenici

BROJ ŽIRO RAČUNA HKER-a ili

IBAN PRIMATELJA

2360000- 1102266561

HR5423600001102266561

MATIČNI BROJ KOMORE

2857383

OIB KOMORE

42437000303

POZIV NA BROJ ZADUŽENJA

99

POZIV NA BROJ ODOBRENJA

broj licence i OIB 

Primjer uplatnice

Radi lakšeg praćenja uplata molimo da obavezno upišete broj licence  i OIB na uplatnici. Ukoliko plaćate preko plaće obavezno predati u svoje računavodstvo izjavu o ustezanju članarine od plaće, a skeniranu potvrdu poslati emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Računovodstvu dajte broj licence jer im je potrebna za ispunjavanje uplate.

 

Plaćanje članarine započinje danom rješenja o upisu.

O promjeni podataka član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni edukacijski rehabilitori dužni su redovito plaćati članarinu. Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu
.

 

E – POSTUPAK

Ispiniti obrasce i vlastoručno potpisati.

Obrasce i skenirane dokumente poslati na e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Potrebne dokumente dostaviti osobno ili poštom na adresu:

uz napomenu e-zahtjev dokumentacija za upis u HKER

 

VAŽNA OBAVIJEST 
 
Molimo vas  da sve pismene pošiljke, a naročito se to odnosi na preporučene pošiljkešaljete na adresu:
 
Privremeni ured HKER-a
(za prof. Marinu Robotić)
10 410 Velika Gorica

 

                                                         UPRAVNI ODBOR HKER-a

 

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
Zagreb
Tel: 091 45 40 054
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preseljenje ureda u tijeku u privremeni ured Velika Gorica p.p.

Zagrebačka 90, 10 410 Velika Gorica

uredovno vrijeme  za stranke od pon.-do pet. 12,00-14,00 sati

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561